paginti

paginti
2 pagìnti, pàgina, pagýnė tr. 1. nuvarginti, paalsinti, nuslėgti, nugulėti: Ot sunkūs kailiniai, kad net pečius pagýnė Srj. Pagýniau kojas nuo tų aukštų batų Ldvn. Tai pagýnė kojas, iki užlipau prieš šitą kalnelį Šn. Ar tau dar nepagýnė rankų? Sn. Tiek dirbau perdien, net rankas pagýnė Alv. Pàgina ranką besukant Dkš. Ir akis pagina beskaitant knygas Kls. Mane visą pàgina Krsn. Aš visas pagìntas Al. Aš tokia pagintà, eisiu jam maišų kiloti! . Darbinykai parėjo iš darbo pagìnti Krsn. 2. pavaikyti, pabaidyti: Eik tu čia pas tą mano vaikelį, pastovėk, pagink muses nuo burnelės Sln. Aš jį gerokai pagýniau Jrb. 3. užginti, uždrausti: Duona tau nepagintà – pusk (valgyk)! Rod. 4. pasaugoti puodą, kad neišbėgtų virdamas: Pagìnk puodą už mane Jrb. Kruopai ėmė bėgti, pagýniau Ll. \ ginti; apginti; atginti; išginti; nuginti; paginti; perginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • paginti — pagiñti vksm. Pagiñk gývulius kiek toliaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paginti — 1 pagiñti, pàgena, pàginė tr. 1. pavaryti, išvyti: Pati vyrą pagiñs J. Pagink šalin visas piktąsias dvasias srš. | prk.: Paginė kelią (nuvarė, nuleido sniegą), ir gavau arkliu varina eiti Šts. 2. pavyti: Kartais ir karvė kiškį pagena J.Jabl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagintis — pagintìs (dz.) sf. (3b) Lp didelis nuovargis: Nuo karščio tai tik pagintìs žmogų paima Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagynioti — pagỹnioti iter. 2 paginti 3: 1. Pagỹniok, kad nebgertų arielkos J. Nėkas nepagỹniojo, važiavo ant operacijos ir pasipjaudino Šts. 2. iter. 2 paginti 4: Pagỹniok bulbienę, aš lėksu miltų Užv. gynioti; apgynioti; atgynioti; įgynioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 2 atgìnti, àtgina, atgynė tr. DŽ 1. atremti puolimą: Galvijus nuo javų, neprietelius nuo tėviškės atgìnti KI35. Led atgyniau šunis nuo jojo J. | prk.: Ligą atgìnti KII325. Ugniagesiai atgynė mano namą BŽ340. | refl.: | Padavė jam skepetaitę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daginti — 1 ×dagìnti, dàgena, dàginė (hibr.) tr. visiškai pavyti: Vagį bėgantį giniau giniau ir nedaginiau J. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”